Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Ogłoszenie dot. pomocy żywnościowej

Loga projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje mieszkańców gminy Ruda-Huta o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Żywność dystrybuowana będzie przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Chełmie - odbiór żywności osobiście w Chełmie!

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej tj.:

 1. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna),
 2. których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z programu, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia wraz z zaświadczeniami o dochodach swoich i osób wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.

Termin składania oświadczeń: od 02.10.2023 r. do 20.10.2023 r.

Brak złożenia stosownego oświadczenia lub przekroczenie kryterium dochodowego będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy.

Zapytanie ofertowe dot. szkolenia stacjonarnego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Loga projektu

Zapytanie ofertowe dot. dostawy 4 szt. laptopów, skanera, drukarki etykiet i 2 szt. programu OCR

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 szt. laptopów, skanera, drukarki etykiet i 2 szt. programu OCR.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Loga projektu

Informacja o zebraniach sołeckich

Zapraszamy na zebrania wiejskie, których głównym tematem będzie ustalenie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 rok:

 1. Ruda-Opalin - zebranie w dniu 10.09.2023 r., godz. 14.00 - świetlica wiejska;
 2. Gdola - zebranie w dniu 12.09.2023 r., godz. 15.30 - dom pani sołtys;
 3. Gotówka - zebranie w dniu 15.09.2023 r., godz. 17.00 - świetlica wiejska;
 4. Żalin - zebranie w dniu 17.09.2023 r., godz. 10.30 - świetlica;
 5. Chromówka - zebranie w dniu 18.09.2023 r., godz. 15.00 - dom sołtysa;
 6. Dobryłów - zebranie w dniu 19.09.2023 r., godz. 15.00 - świetlica wiejska dodatkowo oprócz funduszu sołeckiego wybory sołtysa i rady sołeckiej;
 7. Poczekajka- zebranie w dniu 21.09.2023 r., godz. 18.00 - świetlica;
 8. Karolinów - zebranie w dniu 22.09.2023 r., godz. 16.00 - świetlica;
 9. Leśniczówka - zebranie w dniu 19.09.2023 r., godz. 17.00 - świetlica wiejska;
 10. Zarudnia - zebranie w dniu 20.09.2023 r., godz. 17.00 - świetlica wiejska;
 11. Rudka - zebranie w dniu 25.09.2023 r., godz. 18.00 - centrum kultury,
 12. Ruda-Huta - zebranie w dniu 26.09.2023 r., godz. 17.00 - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Ruda-Huta,
 13. Jazików - zebranie w dniu 27.09.2023 r., godz. 16 - dom sołtysa,
 14. Ruda - zebranie w dniu 28.09.2023 r., godz. 17.00 - Dom Kultury w Rudzie-Kolonii.

Program„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe dot. dostawy serwera w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Zapytanie ofertowe na dostawę serwera.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Loga projektu

Zapytanie ofertowe dot. dostawy serwera NAS do backupu w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Zapytanie ofertowe na dostawę serwera NAS wraz z dwoma dyskami 8 TB, pamięcią RAM 32 GB i szynami do montażu.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Loga projektu

Podkategorie

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7194099
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
6045
12340
6045
512412
7194099

Twoje IP 54.36.148.123

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech